CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>

Порно толстые

CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>
Порно толстые
z Melku, kter prv mla napt uklidnit.

Dohoda z Melku byla ale u od svho vzniku odsouzena k nespchu.

Nen toti nim jinm ne diplomatickm idtkem, kter nee vcnou podstatu sporu o jadernou bezpenost temelnsk elektrrny.

Bez pochopen pin a motivac na obou stranch nememe porozumt ani novm akcm v Rakousku, ani najt uspokojiv een.

Protokol z Melku byl podepsn ped vce ne esti lety,.

Prosince 2000, kdy byli premiry jet Milo Zeman a Wolfgang Schssel.

Jejich jednn a nsledn dohod pedchzely masivn blokdy esko-rakouskch hranic, ktermi rakousk veejnost vyjadovala nesouhlas s chystanm sputnm temelnsk elektrrny a snaila se tak donutit rakousk politiky, aby konen njak zakroili.

Piny rakouskch nepokoj v roce 2000.

Skutenou pinou mobilizace oban hlavn v Hornm Rakousku bylo podezel dn kolem dostavby Temelna a frustrace z tamn politick reprezentace, kter krom obasnho verblnho pedstrn odporu pro een zjevnch problm nic nedlala.

Dostavba a spoutn Temelna probhaly na esk stran pod obrovskm politickm tlakem, v mnoha ppadech byla kvalita, bezpenost a dslednost kontrol odsunuty na druh msto.

Pro pipomenut je dobr uvst z t doby nkolik pklad.

Po vce ne deseti odkladech slbench termn a pekroench rozpotu zaal bt projekt temelnsk elektrrny nenosn a Toovskho vlda se jm tak potkem roku 1998 musela znovu zabvat.

Ustavila k tomu nezvislou odbornou komisi, kter dospla k zvru, e dokonen elektrrny nen vbec tak vhodn, jak se zdlo a jak je prezentoval EZ, a to navzdory v t dob pomrn vysok rozestavnosti.

Na zklad tto zprvy a dalch podklad o dostavb Temelna, je se tm stala znovu otevenou otzkou, hlasovala vlda.

Bylo to v kvtnu 1999 a v t dob meninov sociln demokratick kabinet vedl Milo Zeman.

Dokonen prolo tsnou vtinou 11:8 a ministr prmyslu Grgr pi t pleitosti veejn slbil, e doslova dv hlavu na palek, pokud se reaktory nedokon ve stanovenm termnu.

V dsledku snahy spustit elektrrnu za kadou cenu do konce jna 2000 dochzelo pi jejm dokonovn a testovn k neppustnm kompromism.

Sttn ad pro jadernou bezpenost (SJB) ji bhem devadestch let narel na rozshl problmy s nedostatenou kvalitou prac v Temeln a jak vyplv z jeho vronch zprv, kter rok po roce konstatuj tyt nedostatky, nebyl schopen zjednat innou npravu.

Nen pravdpodobn, e by se situace v roce 1999 narz vrazn zlepila.

Naopak jsme byli svdky ze strany adu velmi nestandardnch postup a vstcnost, jejich hlavnm smyslem bylo vyhnout se vemu, co by mohlo vst ke zdren.
Read next

Больший сиськи порно

JimmiXS wtCfh7 m, curtis, i'd like to withdraw 100, please.

Nigel, could you ask him to call me?Jamal, do you know the address?Daniel, could I take your name and…

16 Dec 2019, 13:29

Порно массаж

Video
16 Dec 2019, 06:05

Новое порно

Porno, JB
16 Dec 2019, 05:46

Порно волосатые

Loli
16 Dec 2019, 23:19
CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>